Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İletişim Fakültesi
Radyo, Televizyon ve Sinema